Fasader

Vid renovering av en fasad så är det ofta virkets skick och tidigare målningsbehandlingar som avgör hur mycket som bör eller kan göras. Vi vill därför alltid besikta fasaden så att vi kan ge dig våra bästa rekommendationer innan arbetet påbörjas.

När det kommer till färgsättning så gör vi utstrykningsprover eller använder oss av våra leverantörers färgsättningstjänster. En färgsättningstjänst innebär att vi skickar in bilder på huset och får tillbaka dem färgsatta i de kulörerna som är aktuella för just din fasad.